Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần
Công Ty Luật Thiên Định sẽ tư vấn cho quý khách một số bước khi thành lập doanh nghiệp như sau:
– Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.
– Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân.
– Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp: Công Ty Luật Thiên Định sẽ tra cứu sơ bộ tên doanh nghiêp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm và có khả năng đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tên miền.
– Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghệ kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác.

    Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh
1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.
4. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sungtương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó.
5. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

    Tư vấn sau khi thành lập doanh nghiệp:
+ Tư vấn đăng ký mã số thuế + Tư vấn kê khai thuế + Tư vấn thủ tục nộp thuế + Tư vấn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng + Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính + Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính + Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ + Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế + Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế + Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế cho các chủ doanh nghiệp vụ.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

      Nếu quý khách có nhu cầu về các thủ tục pháp lý, hãy liên lạc với chúng tôi – các luật sư giỏi của Công Ty Luật Thiên Định– để được tư vấn miễn phí!