Tư vấn quyền của nguyên đơn khởi kiện – Khi khởi kiện vụ án, người khởi kiện cần phải biết các quyền và nghĩa vụ cơ bản của nguyên đơn được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo đó, nguyên đơn có đầy đủ các quyền của đương sự tham gia vụ tố tụng được quy định tại Điều 58 của Bộ Luật tố tụng dân sự quy định về quyền, nghĩa vụ của đương sự, như sau:
        1/. Các đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng.
        2/.Khi tham gia tố tụng, đương sự có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
        a/. Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của Bộ luật này.
        b/. Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
        c/. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho mình để giao nộp cho Tòa án.
        d/. Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được hoặc đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá, thẩm định giá.
        đ/. Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do các đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập.
        e/. Đề nghị Tòa án quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
        g/. Tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, tham gia hòa giải do Tòa án tiến hành.
        h/. Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.
        i/. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.
        k/. Tham gia phiên tòa.
        l/. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật này.
        m/. Tranh luận tại phiên tòa.
        n/. Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.
        o/. Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án khi được phép của Tòa án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi với người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng.
        p/. Được cấp trích lục bản án, quyết định của Tòa án.
        q/. Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành các quyết định của Tòa án trong thời gian giải quyết vụ án.
        r/. Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa.
        s/. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Bộ luật này.
        t/. Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
        u/. Nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và chi phí theo quy định của pháp luật.
        v/. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
        x/. Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định của bộ luật này.
        y/. Các quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định.

    Ngoài những quyền nêu trên, theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật tố tụng dân sự thì nguyên đơn còn có thêm quyền rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện. Đây là một quyền rất quan trọng mà pháp luật về tố tụng dân sự chỉ dành cho nguyên đơn, và trong thực tiễn tham gia tố tụng thì chúng tôi nhận thấy quyền rút yêu cầu khởi kiện thường chỉ được áp dụng khi có chuyển biến thuận lợi trong quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án, ví dụ như giữa nguyên đơn và bị đơn đã tự thỏa thuận giải quyết được toàn bộ vấn đề tranh chấp nên không cần thiết phải khởi kiện nữa. Hoặc trong quá trình tham gia tố tụng mới phát hiện cần phải bổ sung, thay đổi yêu cầu khởi kiện cho phù hợp với tình hình thực tế của vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì nguyên đơn mới tận dụng các quyền này.
    Tuy nhiên, một vấn đề người khởi kiện cần thiết phải lưu ý khi thực hiện thủ tục rút yêu cầu khởi kiện là vấn đề án phí, đối với những vụ án dân sự có giá ngạch đôi khi án phí lên đến hàng trăm triệu đồng thì phải biết cách vận dụng pháp luật cho phù hợp để được Tòa án hoàn trả lại án phí khi rút yêu cầu khởi kiện, tránh thiệt hại có thể xảy ra nếu Tòa án sung quỹ Nhà nước đối với số tiền án phí đã nộp.
    Ngoài ra, trong vụ án nếu bị đơn có phản tố, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được Tòa án chấp nhận theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự thì khi thực hiện quyền rút yêu cầu khởi kiện, nguyên đơn cũng cần phải tìm hiểu rõ quy định về hậu quả pháp lý của việc rút đơn khởi kiện, đình chỉ giải quyết vụ án, thay đổi địa vị tham gia tố tụng… để có quyết định chính xác và hiệu quả nhất.
    Trường hợp quý khách hàng gặp khó khăn và vướng mắc khi tham gia tố tụng, cần tư vấn pháp luật để đưa ra quyết định đúng đắn trong vụ án thì nên tìm sự trợ giúp pháp lý từ Văn phòng luật sư giỏi hoặc luật sư giỏi để quyền và lợi ích hợp pháp của mình được bảo vệ tối đa.

    Luật sư Trần Đăng Minh.