Tư vấn hợp thức hóa nhà đất – Hợp thức hóa nhà đất hay còn gọi là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất là một công việc rất quan trọng để cá nhân, tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật.
    Tùy thuộc vào hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc và các chứng từ pháp lý có liên quan đến diện tích đất cần hợp thức hóa mà chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ để nộp cho cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Theo đó, khi chuẩn bị hồ sơ nộp cho cơ quan chức năng thì phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của từng loại hồ sơ. Cần chú ý về thông tự kê khai về nguồn gốc nhà, đất để cơ quan có thẩm quyền xác định cơ sở pháp lý áp dụng nghĩa vụ tài chính đối với nhà, đất xin hợp thức hóa.
    Trên thực tế, do không am hiểu quy định của pháp luật hoặc vì lý do khác người dân đã cung cấp thông tin bất lợi nên rơi vào trường hợp cấm theo quy định của pháp luật nên hồ sơ bị bác một cách hết sức oan uổng. Để tránh những trường hợp như thế này, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ chúng ta phải tìm hiểu rõ quy định của pháp luật để vận dụng và cung cấp hồ sơ “chuẩn” để cơ quan có thẩm quyền có đủ cơ sở xem xét, giải quyết theo luật định.
    Pháp luật về đất đai chính thức được ban hành dưới dạng một đạo luật chính thống là Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993. Theo đó, mốc thời gian có hiệu lực của Luật đất đai 1993 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định cơ sở pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định nghĩa vụ tài chính đối với quyền sử dụng đất xin hợp thức hóa.
    Nếu quý vị gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hợp thức hóa nhà, đất mà không thể tự mình hoàn thiện hồ sơ để xin cấp chủ quyền. Xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ và tìm cho mình một Luật sư giỏi tư vấn hợp thức hóa nhà đất để được trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả nhất.