Tư vấn hòa giải cơ sở giải quyết tranh chấp đất đai – Khi phát sinh tranh chấp có liên quan đến quyền sử dụng đất, nếu quý khách hàng lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp đất đai thông qua thủ tục tố tụng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền thì phải thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, hay nói cách khác là hòa giải cơ sở. Việc hòa giải cơ sở là điều kiện bắt buộc để Tòa án thụ lý vụ án tranh chấp đất đai theo pháp luật tố tụng dân sự.

http://vanphongluatsugioi.org/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1953.jpg
    Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 quy định về hòa giải tranh chấp đất đai như sau:
        1/. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở.
        2/. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
        3/. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
        4/. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký giữa các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
        5/. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi về hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân,cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

    Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
    Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai, đại đa số trường hợp tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai cơ sở chỉ mang tính thủ tục để đủ điều kiện khởi kiện tại Tòa án. Bởi lẽ kết quả hòa giải cơ sở sẽ khó thi hành trên thực tế nếu một trong các bên không tự nguyện thi hành, Ủy ban nhân dân cấp xã gần như “bó tay” trong trường hợp này và cách xử lý thông thường là hướng dẫn đương sự làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết theo thẩm quyền. Do vậy, khi tiến hành thủ tục hòa giải cơ sở giải quyết tranh chấp đất đai, quý khách hàng nên hiểu rõ giá trị pháp lý của biên bản hòa giải cơ sở để đưa ra những quyết định quan trọng và hợp lý tùy thuộc vào từng dạng tranh chấp cụ thể. Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp, quý khách hàng nên tìm luật sư giỏi tư vấn luật đất đai để tham vấn ý kiến pháp lý làm cơ sở đưa ra những quyết định phù hợp và hiệu quả nhất để tranh chấp được giải quyết theo hướng có lợi nhất.

    Luật sư Trần Đăng Minh.