Luật sư giỏi tại TPHCM tư vấn thủ tục khởi kiện, công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà Án Sep08

Luật sư giỏi tại TPHCM tư vấn thủ tục khởi kiện, công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà Án

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005 trước đây chưa có quy định về việc công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án, theo đó các đương sự chỉ có thể yêu cầu Toà án công nhận sự thoả thuận của các đương sự tại Toà án. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 20...

Read More