Tư vấn luật hình sự các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự Oct01

Tư vấn luật hình sự các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Tư vấn luật hình sự các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự - Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 như sau: 1/. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tìn...

Read More
Tư vấn luật hình sự về thẩm quyền bắt người Nov27

Tư vấn luật hình sự về thẩm quyền bắt người

    Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định về các trường hợp được phép bắt người như sau:     Bắt người trong trường hợp khẩn cấp.         1/. Tron...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn pháp luật hình sự Nov27

Luật sư giỏi tư vấn pháp luật hình sự

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về các tội phạm để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Theo quy định tại Điều 8 của Bộ luật Hình sự thì tội phạm là h...

Read More
Tư vấn luật hình sự về người chưa thành niên phạm tội Dec22

Tư vấn luật hình sự về người chưa thành niên phạm tội

Trong các quy định của Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Chương X quy định riêng về các chính sách áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Đây là quy định vô cùng tiến bộ và mang đậm tính nhân đạo, thể hiện ý chí c...

Read More