Luật sư giỏi tư vấn luật tố tụng dân sự Jul10

Luật sư giỏi tư vấn luật tố tụng dân sự

    Tiếp theo các chuyên đề trước đã giới thiệu về trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự, thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự để quý khách hàng tham khảo. Chuyê...

Read More
Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự Jul16

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự - Khi thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án, người khởi kiện cần phải biết các quyền và nghĩa vụ cơ bản của mình được pháp luật tố tụng quy định để vận d...

Read More