Luật sư giỏi tư vấn yêu cầu cấp dưỡng khi ly hôn May29

Luật sư giỏi tư vấn yêu cầu cấp dưỡng khi ly hôn

    Luật sư giỏi tư vấn yêu cầu cấp dưỡng khi ly hôn - Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đã bổ sung một số quy định mới rất quan trọ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật căn cứ ly hôn Sep10

Luật sư giỏi tư vấn luật căn cứ ly hôn

    Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 có quy định về căn cứ ly hôn khác biệt so với quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đ&igr...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật chia tài sản khi ly hôn Sep10

Luật sư giỏi tư vấn luật chia tài sản khi ly hôn

    Khi tiến hành thủ tục ly hôn tại Toà án có kèm theo yêu cầu phân chia tài sản là quyền sử dụng đất, nguyên đơn cần nắm rõ quy định của pháp luật có liên quan để yêu c...

Read More
Tư vấn quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn Dec01

Tư vấn quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

    Tư vấn quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn - Khi ly hôn, nếu gặp trường hợp vợ chồng đưa nhau ra Toà để chấm dứt chế độ hôn nhân mà có con chung thì con sẽ được giao cho m...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục đơn phương ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 May10

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục đơn phương ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Đơn phương ly hôn là việc ly hôn được Toà án có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo yêu cầu của một bên vợ hoặc chồng mà không cần phải có sự đồng ý của phía bên kia. Để được Toà án giải quyết yêu cầu đơn phương ly hôn, người nộp đơn phải xác đị...

Read More