Luật sư giỏi tư vấn hợp thức hóa nhà đất Apr10

Luật sư giỏi tư vấn hợp thức hóa nhà đất

    Luật sư giỏi tư vấn hợp thức hóa nhà đất - Hợp thức hóa nhà đất hay còn gọi là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại Tp HCM May19

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại Tp HCM

Theo kết quả tham khảo về số liệu trên các phương tiện truyền thông, trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh hiện tại còn rất nhiều những căn nhà và đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở vì không hội đủ các điều kiệ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế, lập di chúc tại nhà theo yêu cầu May19

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế, lập di chúc tại nhà theo yêu cầu

Công Ty Luật Thiên Định chuyên thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế và lập di chúc tại nhà theo yêu cầu của quý khách hàng, công bố di chúc và thực hiện việc phân chia di sản thừa kế theo di nguyện của người để lại di chúc. ...

Read More