Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại Tp HCM May19

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại Tp HCM

Theo kết quả tham khảo về số liệu trên các phương tiện truyền thông, trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh hiện tại còn rất nhiều những căn nhà và đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở vì không hội đủ các điều kiệ...

Read More