Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khởi kiện Jul09

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khởi kiện

Khởi kiện là thuật ngữ pháp lý nói chung để diễn đạt sự việc một bên yêu cầu Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án để buộc bên kia phải đáp ứng một hoặc một số yêu cầu cụ thể căn cứ theo quy định của pháp luật. Quyền khởi kiện vụ án...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn quyền phản tố của bị đơn Jul18

Luật sư giỏi tư vấn quyền phản tố của bị đơn

    Luật sư giỏi tư vấn quyền phản tố của bị đơn - Khi tham gia tố tụng trong vụ án, bị đơn là người bị kiện nên đóng vai trò bị động so với bên chủ động là nguyên đơn. Chính vì ...

Read More
Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện Aug04

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện

    Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện - Trong quá trình tham gia tố tụng tại Toà án, tuỳ thuộc vào địa vị tham gia tố tụng mà nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan c&oac...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án Aug26

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án

Khi tiến hành khởi kiện tại Toà án, người khởi kiện cần phải biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thụ lý vụ án cũng như việc phân công Thẩm phán giải quyết vụ án để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố t...

Read More