Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất, khai nhận di sản thừa kế, hoàn công Mar16

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất, khai nhận di sản thừa kế, hoàn công

Theo kết quả thống kê mới nhất của cơ quan chức năng, hiện tại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh còn rất nhiều trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc thuộc diện “khó” hoặc “rất khó” vì hồ sơ kh...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại Tp HCM May19

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại Tp HCM

Theo kết quả tham khảo về số liệu trên các phương tiện truyền thông, trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh hiện tại còn rất nhiều những căn nhà và đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở vì không hội đủ các điều kiệ...

Read More