Luật sư giỏi tư vấn luật hôn nhân và gia đình năm 2014 – nghĩa vụ cấp dưỡng May11

Luật sư giỏi tư vấn luật hôn nhân và gia đình năm 2014 – nghĩa vụ cấp dưỡng

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 có bổ sung một số quy định mới về nghĩa vụ cấp dưỡng so với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Theo đó, vấn đề về nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định như sau:...

Read More