Tư vấn hợp thức hóa nhà đất Apr06

Tư vấn hợp thức hóa nhà đất

    Tư vấn hợp thức hóa nhà đất - Hợp thức hóa nhà đất hay còn gọi là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn hợp thức hóa nhà đất Apr10

Luật sư giỏi tư vấn hợp thức hóa nhà đất

    Luật sư giỏi tư vấn hợp thức hóa nhà đất - Hợp thức hóa nhà đất hay còn gọi là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắ...

Read More
Phạm vi hành nghề luật sư theo luật luật sư Dec02

Phạm vi hành nghề luật sư theo luật luật sư

    Phạm vi hành nghề luật sư theo luật luật sư - Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 đã quy định về các lĩnh vực hoạt động, hành nghề luật sư như sau:     Phạm vi hành nghề...

Read More
Luật sư giỏi chuyên thực hiện thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh Sep08

Luật sư giỏi chuyên thực hiện thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty Luật Thiên Định chuyên thực hiện dịch vụ hợp thức hoá, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp giấy chứng nhận lần đầu) tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực ...

Read More