Phạm vi hành nghề luật sư theo luật luật sư Dec02

Phạm vi hành nghề luật sư theo luật luật sư

    Phạm vi hành nghề luật sư theo luật luật sư - Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 đã quy định về các lĩnh vực hoạt động, hành nghề luật sư như sau:     Phạm vi hành nghề...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ Dec07

Luật sư giỏi tư vấn thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ

    Khởi kiện là thuật ngữ pháp lý nói chung để diễn đạt sự việc một bên yêu cầu Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án để buộc bên kia phải đáp ứng một hoặc một số yêu cầu c...

Read More