Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện – Trong quá trình tham gia tố tụng tại Toà án, tuỳ thuộc vào địa vị tham gia tố tụng mà nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có nhu cầu tìm hiểu các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong vụ án.
    Ngoài những quy định riêng biệt về quyền nghĩa vụ của nguyên đơn được quy định tại Điều 59 của Bộ luật Tố tụng dân sự; quyền nghĩa vụ của bị đơn được quy định tại Điều 60 của Bộ luật Tố tụng dân sự; quyền nghĩa vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quy định tại Điều 61 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì có những quy định chung được áp dụng để giải quyết vụ án có giá trị với tất cả các bên đương sự tham gia tố tụng.
    Một trong số những vấn đề mà hầu hết mọi đương sự quan tâm khi tham gia tố tụng thời gian giải quyết vụ án được pháp luật quy định như thế nào?
    Điều 179 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử như sau:
        1/. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án được quy định như sau:
        a/. Đối với các vụ án được quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này, thời hạn là bốn tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;
        b/. Đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31 của Bộ luật này, thời hạn là hai tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;
    Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Toà án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá hai tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a và một tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
    Pháp luật đã có quy định cụ thể về thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án như trên, tuy nhiên trong quá trình tham gia tố tụng các đương sự cũng nên tìm hiểu thêm quy định khác kéo dài thời gian giải quyết vụ án như hoãn, tạm đình chỉ giải quyết vụ án để tự mình xem xét tính hợp pháp của việc áp dụng các quy định của pháp luật.
    Việc hoãn được quy định trong rất nhiều trường hợp trong nhiều giai đoạn tố tụng, đặc điểm của việc hoãn là thời hạn hoãn giải quyết vụ án được xác định thông thường là dưới 30 ngày làm việc. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án thì thời hạn kéo dài hơn, có thể là vài tháng hoặc thậm chí kéo dài đến vài năm tuỳ thuộc vào căn cứ và lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án.
    Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về tạm đình chỉ giải quyết vụ án như sau:
        1/. Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã sáp nhập, chia tách, giải thể mà chưa có cá nhân, cơ quan, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó.
        2/. Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật.
        3/. Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế.
        4/. Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án.
        5/. Cần đợi kết quả thực hiện uỷ thác tư pháp hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Toà án mới giải quyết được vụ án mà thời hạn giải quyết vụ án đã hết.
        6/. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
    Khi tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Toà án không xoá tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý và ngày, tháng, năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đó. Tiền tạm ứng lệ phí, án phí mà đương sự đã nộp được gửi tại Kho bạc Nhà nước được xử lý khi vụ án được tiếp tục giải quyết. Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
    Việc nắm bắt các quy định của pháp luật về tạm đình chỉ giải quyết vụ án như trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho các đương sự xác định được tình trạng pháp lý hiện tại của vụ án để có thể thực hiện các quyền đã được pháp luật tố tụng dân sự quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nếu xét thấy bị ảnh hưởng bởi việc kéo dài thời gian giải quyết vụ án hoặc việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án không đúng pháp luật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
    Nếu quý vị cần tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật có liên quan đến quá trình tham gia tố tụng mà mình đang gặp phải nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, việc tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý từ luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất.

    Luật sư Trần Đăng Minh.