Tiếp theo chuyên đề về trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án, Công Ty Luật Thiên Định xin tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng một số quy định của pháp luật về thời gian giải quyết vụ án để quý khách hàng có thông tin tham khảo trong quá trình tham gia tố tụng.
Điều 179 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử như sau:
1/. Thời hạn chuẩn bị xét xử đối với các loại vụ án được quy định như sau:
a/. Đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này, thời hạn là 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.
b/. Đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31 của Bộ luật này, thời hạn là hai tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với các vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá hai tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a và một tháng đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật Tố tụng dân sự tối đa là 05 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 và Điều 31 của Bộ luật Tố tụng dân sự tối đa là 03 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.
Tuy nhiên, cần lưu ý là ngoài các quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án nêu trên thì pháp luật về Tố tụng dân sự cũng có thêm những quy định khác về hoãn, tạm đình chỉ giải quyết vụ án… khiến cho thời gian giải quyết vụ án kéo dài. Trường hợp quý vị đã tham gia tố tụng và nhận thấy đã hết thời gian chuẩn bị xét xử vụ án như trên nhưng vẫn chưa được Tòa án giải quyết thì nên tìm hiểu thêm các quy định pháp luật có liên quan để kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hoặc cũng có thể yêu cầu luật sư giởi tư vấn thủ tục khởi kiện để được trợ giúp pháp lý hiệu quả nhất phù hợp với địa vị tố tụng mình tham gia trong vụ án.

    Luật sư Trần Đăng Minh.