Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, được áp dụng với cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.
    Luật Đầu tư quy định về hình thức và nội dung áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:
        I/. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:
        1/. Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
        2/. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.
        3/. Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
        II/. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:
        1/. Dự án đầu tư thuộc các ngành, nghề sau đây:
        1.1/. Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; hoạt động nghiên cứu và phát triển.
        1.2/. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
        1.3/. Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu.
        1.4/. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày và các sản phẩm điện tử, cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu.
        1.5/. Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số.
        1.6/. Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng; giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học.
        1.7/. Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải.
        1.8/. Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị.
        1.9/. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.
        1.10/. Khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới.
        1.11/. Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.
        1.12/. Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, nguòi khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa.
        1.13/. Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.
        2/. Dự án đầu tư thuộc các địa bàn sau đây:
        2.1/. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
        2.2/. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
        3/. Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.
        4/. Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.
        5/. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.
    Chính sách ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi đầu tư cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và đất đai. Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng được quy định tại mục 1, 2, 3 ở phần trên không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất; kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.
    Thủ tục ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
    Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư. Việc áp dụng các điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư trong thực tế có liên quan đến một số quy định khác của pháp luật có liên quan, để tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất, nhà đầu tư nên tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý từ luật sư giỏi tư vấn ưu đãi đầu tư để hồ sơ ưu đãi được giải quyết nhanh chóng theo dự kiến.

    Luật sư Trần Đăng Minh.