Luật sư giỏi tư vấn luật doanh nghiệp – Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 đã bổ sung một số quy định mới mang tính tiến bộ hơn so với các quy định của Luật doanh nghiệp trước đây, thể hiện mong muốn của các nhà làm luật thiết lập một hệ thống quy phạm pháp luật mới mang tính “mở” hơn, hay nói cách khác là “cởi trói” cho doanh nghiệp để mang lại hiệu quả thực sự cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại hầu bắt kịp xu thế tiến bộ chung của thế giới.
Có thể điểm sơ lược một số điểm mới cơ bản như sau:
Khoản 2 Điều 13 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

“…2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp…”
Đây là một quy định mới mang tính đột phá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn có khối lượng công việc phải xử lý nhiều, đặc biệt là trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm kiếm các cơ hội hợp tác ở nước ngoài… thì việc cho phép doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật sẽ rất thuận lợi cho hoạt động của đơn vị.
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bằng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hay bằng quy định mới về cách thức tiến hành cuộc họp của doanh nghiệp có thể bằng ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác đã có bước tiến bộ vượt bậc so với quy định cũ là chỉ ghi vào sổ biên bản. Luật mới cũng thống nhất cách hiểu về nhiều điểm mà từ trước tới nay gây nhiều tranh cãi như việc chốt lại địa điểm họp được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp, mọi người không nhất thiết phải cùng ngồi họp một chỗ.
Mã số thuế cũng được sử dụng làm mã số doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, tăng cường việc bảo vệ cổ đông nhỏ (cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện …).  Bãi bỏ nhiều điều khoản đã được chứng minh là hiệu quả thực thi rất thấp, như việc đăng ký danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ công ty cổ phần, hoặc bãi bỏ việc gây cản trở cho hoạt động của Doanh nghiệp như cấm một người đã làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần không được làm Giám đốc (Tổng Giám đốc Công ty khác.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh .v.v.) tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn và lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh phù hợp với Hiến pháp, không thuộc trường hợp bị pháp luật cấm. Điều này đã hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp, làm cho doanh nghiệp trở thành công cụ kinh doanh thực sự an toàn, đa dạng và hiệu quả.
Một quy định mới nữa mang tính đột phá hoàn toàn đó là quy định về con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thay vì phải đăng ký với cơ quan Công an như hiện nay, Doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Có lẽ đây là một trong những điểm gây nhiều bàn cãi nhất ngay từ khâu soạn thảo và cả khi thông qua, tuy vậy việc này chắc chắn sẽ giải quyết được rất nhiều vướng mắc, bất cập hiện nay về con dấu doanh nghiệp vì so với quy định của pháp luật hiện hành thì việc thực hiện những thủ tục có liên quan đến con dấu chiếm thời gia không nhỏ của doanh nghiệp.
Cùng với Luật Đầu tư 2014, Luật mới đã chính thức bãi bỏ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể đồng thời là Giấy CNĐKDN. Qua đó, các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam đều phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Một điểm đặc biệt nữa là tỷ lệ vốn điều lệ tham dự họp đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với thông lệ quốc tế về doanh nghiệp khi giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật cũ) xuống còn 51%. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành. Đồng thời, Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, không tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp; Bãi bỏ việc Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị.
Trên đây là một số điểm mới cơ bản của Luật doanh nghiệp năm 2014. Để luật được triển khai và áp dụng rộng rãi vào thực tế thổi một luồng sinh khí mới cho hoạt động của doanh nghiệp, chắc chắc sẽ có những quy định dưới luật nhanh chóng được ban hành để hướng dẫn kịp thời những vướng mắc còn tồn tại, Công Ty Luật Thiên Định sẽ nhanh chóng cập nhật và phổ biến thông tin rộng rãi để cung cấp thêm thông tin tới quý khách hàng quan tâm.
Trong thực tiễn hoạt động doanh nghiệp sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề khá rắc rối và phức tạp mà quý khách hàng không thể tự mình giải quyết do không có đủ thông tin cần thiết về pháp luật để giải quyết vấn đề. Việc tìm kiếm và lựa chọn cho mình một luật sư giỏi, uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn luật doanh nghiệp hầu giảm thiểu rủi ro là phương án khả thi và hiệu quả nhất, đúng với tiêu chí hoạt động của doanh nghiệp là phải ưu tiên đặt hiệu quả hoạt động lên hàng đầu.
Với phương châm hoạt động “Uy tín – Tận tâm – Trách nhiệm” và đội ngũ luật sư giỏi, chắc chắn Công Ty Luật Thiên Định chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách hàng.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.