Trong quá trình sử dụng đất, không ít trường hợp người sử dụng đất rơi vào tình huống vô cùng khó khăn khi xảy ra tranh chấp với người khác. Tranh chấp đất đai thường rất đa dạng và phức tạp, có thể là tranh chấp diện tích đất, tranh chấp ranh đất, tranh chấp quyền sử dụng đât, tranh chấp thừa kế hoặc các tranh chấp khác có liên quan đến quyền sử dụng đất.
    Nếu giữa các bên không thể tự giải quyết tranh chấp thông qua con đường thương lượng, hòa giải thì bắt buộc phải yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai thuộc về Ủy ban nhân dân hoặc Tòa án nhân dân, tùy thuộc vào nội dung cụ thể của từng vụ việc tranh chấp mà xác định thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào.
    Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai như sau:
        Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:
        1/. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án giải quyết;
        2/. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:
        a/. Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
        b/. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
        3/. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:
        a/. Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
        b/. Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
        4/. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

    Căn cứ vào quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai như trên, trong trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận thì quý khách hàng có quyền lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền, tùy thuộc vào các điều kiện nào thuận lợi sẵn có trong từng hồ sơ cụ thể.
    Vấn đề luật sư đặt ra là, nếu hồ sơ có đủ tính pháp lý theo quy định của pháp luật về đất đai thì quý khách hàng nên chọn phương án giải quyết tranh chấp tại Tòa án để tiết kiệm thời gian. Bởi lẽ, nếu lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân thì sau khi có kết quả giải quyết, bên kia có thể sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện hành chính đối với quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân theo quy định tại khoản 3 Điều 203 của Luật Đất đai. Như vậy, việc tranh chấp sẽ kéo dài thêm thời gian giải quyết bởi lẽ theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính thì trình tự giải quyết vụ án hành chính cũng bao gồm phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm nếu có kháng cáo hoặc kháng nghị, thậm chí vụ kiện cũng có thể bị kháng nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
    Hiển nhiên, khi quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân bị khởi kiện thì tạm thời kết quả giải quyết tranh chấp đất đai sẽ không được công nhận cho đến khi có phán quyết của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Do vậy, quý khách hàng nên cân nhắc trước khi lựa chọn thẩm quyền giải quyết cho tối ưu nhất. Trường hợp có vướng mắc về pháp lý, quý khách hàng nên tìm luật sư giỏi tư vấn thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai để nhận được sự tư vấn hữu ích hầu bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình.

    Luật sư Trần Đăng Minh.