Công Ty Luật Thiên Định chuyên thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật, lập di chúc tại nhà theo yêu cầu, công bố di chúc.
Quý vị là người được cha mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em… để lại di chúc hoặc được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật, nay muốn tiến hành thủ tục khai nhận di sản đăng bộ sang tên tài sản nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào? Công Ty Luật Thiên Định sẽ là nơi để quý khách gửi trọn niềm tin khi trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật, lập di chúc tại nhà theo yêu cầu …
Theo quy định của pháp luật hiện hành, sau khi người để lại di sản chết đi mà không để lại di chúc thì sẽ phát sinh quyền thừa kế theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 676 của Bộ luật dân sự về hàng thừa kế thì:
 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
 2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Đối với những trường hợp người chết có để lại di chúc thì người được thụ hưởng di sản theo di chúc phải tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc đúng với quy định của pháp luật hiện hành. Quy định là như vậy nhưng trên thực tế để thực hiện được các công việc nêu trên sẽ vấp phải vô vàn khó khăn, trở ngại do quy định còn bị điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật không mang tính phổ biến nên người dân không được biết một cách rộng rãi.