Tư vấn Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sáng tạo của con người: tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v…