Tư vấn luật ly hôn Jan22

Tư vấn luật ly hôn

    Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có một số quy định mới so với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 về ly hôn như sau:     Điều 51. Quyền yêu cầu giải qu...

Read More
Tư vấn luật ly hôn, hủy kết hôn Feb09

Tư vấn luật ly hôn, hủy kết hôn

    Pháp luật về hôn nhân và gia đình có quy định rõ về quyền yêu cầu ly hôn, các căn cứ giải quyết cho ly hôn khi một hoặc cả hai bên có yêu cầu Tòa án chấm dứt qu...

Read More
Tư vấn luật tranh chấp hôn nhân và gia đình Feb10

Tư vấn luật tranh chấp hôn nhân và gia đình

    Tư vấn luật tranh chấp hôn nhân và gia đình - Pháp luật về hôn nhân và gia đình được thể hiện chủ yếu tại Luật Hôn nhân và Gia đình. Ngoài ra, khi giải quy...

Read More
Tư vấn thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân May30

Tư vấn thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

    Trong quá trình hoạt động, đường dây nóng của Văn phòng luật sư Thiên Định liên tục nhận được yêu cầu trợ giúp từ quý khách hàng về việc thực hiện thủ tục xin cấp giấy xác nh...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật căn cứ ly hôn Sep10

Luật sư giỏi tư vấn luật căn cứ ly hôn

    Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 có quy định về căn cứ ly hôn khác biệt so với quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đ&igr...

Read More