Tư vấn hòa giải cơ sở giải quyết tranh chấp đất đai Jul14

Tư vấn hòa giải cơ sở giải quyết tranh chấp đất đai

    - Khi phát sinh tranh chấp có liên quan đến quyền sử dụng đất, nếu quý khách hàng lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp đất đai thông qua thủ tục tố tụng tại Tòa án nhân d&a...

Read More
Tư vấn luật đất đai chuyển mục đích sử dụng đất Aug07

Tư vấn luật đất đai chuyển mục đích sử dụng đất

    Tư vấn luật đất đai chuyển mục đích sử dụng đất - Chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ mục đích sử dụng này san...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật về nhà đất Feb16

Luật sư giỏi tư vấn luật về nhà đất

    Việc sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất mang lại cho người chủ sở hữu những quyền của chủ sở hữu được pháp luật ghi nhận. Thế nhưng, do đây là một loại tài sản đặc thù không thể nằm tách biệt v...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất, khai nhận di sản thừa kế, hoàn công Mar16

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất, khai nhận di sản thừa kế, hoàn công

    Theo kết quả thống kê mới nhất của cơ quan chức năng, hiện tại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh còn rất nhiều trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc th...

Read More
Dịch vụ hợp thức hoá đăng bộ sang tên nhà đất, cấp mới giấy chứng nhận Mar29

Dịch vụ hợp thức hoá đăng bộ sang tên nhà đất, cấp mới giấy chứng nhận

   Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên thực hiện các hồ sơ hợp thức hoá nhà đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các hồ sơ thuộc diện “khó” bị c...

Read More