Thủ tục Hồi Hương, mua nhà, nhập quốc tịch Việt Nam Mar19

Thủ tục Hồi Hương, mua nhà, nhập quốc tịch Việt Nam

Công Ty Luật Thiên Định chuyên thực hiện dịch vụ cấp giấy chủ quyền nhà cho các đối tượng Việt Kiều, người nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam, thủ tục Hồi Hương, nhập quốc tịch Việt Nam. Quý vị là n...

Read More
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Mar19

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Công Ty Luật Thiên Định chuyên thực hiện dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đặc biệt trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Hiện tại quý vị, hộ gia đình đang sử dụng quy...

Read More
Thủ tục hợp thức hoá nhà đất  trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh Mar29

Thủ tục hợp thức hoá nhà đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

    Công Ty Luật Thiên Định chuyên xử lý hồ sơ hợp thức hòa nhà đất “khó” trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Theo kết quả thống kê mới nhất của cơ quan chức năng, trên phạm vi toàn quốc nói chu...

Read More