Hợp thức hóa nhà đất Mar17

Hợp thức hóa nhà đất

   Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên thực hiện dịch vụ hợp thức hóa nhà đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đặc biệt trên địa bàn Tp. Hồ Chí...

Read More
Thủ tục hợp thức hoá nhà đất  trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh Mar29

Thủ tục hợp thức hoá nhà đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

    Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên xử lý hồ sơ hợp thức hòa nhà đất “khó” trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.     Theo kết quả thống...

Read More
Thủ tục hợp thức hóa nhà đất Aug16

Thủ tục hợp thức hóa nhà đất

    Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên tư vấn, thực hiện trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hồ sơ thuộc dạng “khó” do diện tích đất vượt hạn...

Read More
Tư vấn thủ tục hợp thức hóa nhà đất Aug27

Tư vấn thủ tục hợp thức hóa nhà đất

    THỦ TỤC HỢP THỨC HOÁ NHÀ ĐẤT, HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ NHÀ ĐẤT THUỘC DIỆN “PHỨC TẠP”  TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CH&...

Read More
Tư vấn hợp thức hóa nhà đất Apr06

Tư vấn hợp thức hóa nhà đất

    Tư vấn hợp thức hóa nhà đất - Hợp thức hóa nhà đất hay còn gọi là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên ...

Read More