Tư vấn pháp luật hình sự Apr22

Tư vấn pháp luật hình sự

   Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật hình sự, trợ giúp pháp lý trước tố tụng văn phòng luật sư Thiên Định cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự cho cá nhâ...

Read More
Tư vấn thủ tục yêu cầu khởi tố vụ án hình sự Nov11

Tư vấn thủ tục yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

    Văn phòng luật sư Thiên Định với đội ngũ Luật sư giỏi có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thực hiện, tiến hành ....

Read More
Thủ tục yêu cầu luật sư bào chữa trong vụ án hình sự Nov11

Thủ tục yêu cầu luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

    Theo quy định tại Điều 27 của Luật Luật Sư năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2012 về giá trị pháp lý của giấy chứng nhận người bào chữa trong hoạt động tố tụng: “Giấy chứng n...

Read More
Tư vấn luật hình sự các tình tiết giảm nhẹ Oct01

Tư vấn luật hình sự các tình tiết giảm nhẹ

    Tư vấn luật hình sự các tình tiết giảm nhẹ - Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 như sau: &n...

Read More
Tư vấn luật hình sự các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự Oct01

Tư vấn luật hình sự các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

    Tư vấn luật hình sự các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự - Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ...

Read More