Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện Aug04

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện

    Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện - Trong quá trình tham gia tố tụng tại Toà án, tuỳ thuộc vào địa vị tham gia tố tụng mà nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan c&oac...

Read More
Luật sư tư vấn thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm Aug04

Luật sư tư vấn thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm

    Luật sư tư vấn thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm - Giám đốc thẩm và tái thẩm là thủ tục đặc biệt xem xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực ...

Read More
Tư vấn luật đất đai chuyển mục đích sử dụng đất Aug07

Tư vấn luật đất đai chuyển mục đích sử dụng đất

    Tư vấn luật đất đai chuyển mục đích sử dụng đất - Chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ mục đích sử dụng này san...

Read More
Tư vấn pháp luật đầu tư tại Việt Nam Aug21

Tư vấn pháp luật đầu tư tại Việt Nam

    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, ...

Read More