Tư vấn quyền của nguyên đơn khởi kiện Jul16

Tư vấn quyền của nguyên đơn khởi kiện

    Tư vấn quyền của nguyên đơn khởi kiện - Khi khởi kiện vụ án, người khởi kiện cần phải biết các quyền và nghĩa vụ cơ bản của nguyên đơn được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo đ&oacut...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn quyền phản tố của bị đơn Jul18

Luật sư giỏi tư vấn quyền phản tố của bị đơn

    Luật sư giỏi tư vấn quyền phản tố của bị đơn - Khi tham gia tố tụng trong vụ án, bị đơn là người bị kiện nên đóng vai trò bị động so với bên chủ động là nguyên đơn. Chính vì ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật thừa kế theo di chúc Jul21

Luật sư giỏi tư vấn luật thừa kế theo di chúc

    Luật sư giỏi tư vấn thừa kế theo di chúc - Thừa kế theo di chúc là việc người còn sống thừa hưởng di sản của người chết để lại căn cứ theo nội dung của di chúc do người để lại di sản lập khi c&ograv...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật thừa kế theo pháp luật Jul21

Luật sư giỏi tư vấn luật thừa kế theo pháp luật

    Luật sư giỏi tư vấn luật thừa kế theo pháp luật - Thừa kế là việc người còn sống thừa hưởng di sản của người chết để lại, căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam thì thừa kế được xác...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật lập di chúc Jul25

Luật sư giỏi tư vấn luật lập di chúc

    Luật sư giỏi tư vấn luật lập di chúc - Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.     Theo đó, chỉ c&oacu...

Read More