Luật sư giỏi tư vấn luật tố tụng dân sự Jul10

Luật sư giỏi tư vấn luật tố tụng dân sự

    Tiếp theo các chuyên đề trước đã giới thiệu về trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự, thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự để quý khách hàng tham khảo. Chuyê...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai Jul13

Luật sư giỏi tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

    Trong quá trình sử dụng đất, không ít trường hợp người sử dụng đất rơi vào tình huống vô cùng khó khăn khi xảy ra tranh chấp với người khác. Tranh chấp đất đai thường rất đa dạng và phứ...

Read More
Tư vấn hòa giải cơ sở giải quyết tranh chấp đất đai Jul14

Tư vấn hòa giải cơ sở giải quyết tranh chấp đất đai

    - Khi phát sinh tranh chấp có liên quan đến quyền sử dụng đất, nếu quý khách hàng lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp đất đai thông qua thủ tục tố tụng tại Tòa án nhân d&a...

Read More
Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự Jul16

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự - Khi thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án, người khởi kiện cần phải biết các quyền và nghĩa vụ cơ bản của mình được pháp luật tố tụng quy định để vận d...

Read More