Tư vấn luật ly hôn Jan22

Tư vấn luật ly hôn

    Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có một số quy định mới so với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 về ly hôn như sau:     Điều 51. Quyền yêu cầu giải qu...

Read More
Tư vấn pháp luật tố tụng dân sự Feb05

Tư vấn pháp luật tố tụng dân sự

    Pháp luật về tố tụng dân sự có quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (gọi chung là đương sự) trong vụ án. Để q...

Read More
Tư vấn luật ly hôn, hủy kết hôn Feb09

Tư vấn luật ly hôn, hủy kết hôn

    Pháp luật về hôn nhân và gia đình có quy định rõ về quyền yêu cầu ly hôn, các căn cứ giải quyết cho ly hôn khi một hoặc cả hai bên có yêu cầu Tòa án chấm dứt qu...

Read More
Tư vấn luật tranh chấp hôn nhân và gia đình Feb10

Tư vấn luật tranh chấp hôn nhân và gia đình

    Tư vấn luật tranh chấp hôn nhân và gia đình - Pháp luật về hôn nhân và gia đình được thể hiện chủ yếu tại Luật Hôn nhân và Gia đình. Ngoài ra, khi giải quy...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật doanh nghiệp Feb25

Luật sư giỏi tư vấn luật doanh nghiệp

    Luật sư giỏi tư vấn luật doanh nghiệp - Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 đã bổ sung một số quy định mới mang tính tiến bộ hơn so với các quy định của Luật doanh nghiệp trước đây, thể hiệ...

Read More