Tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án Aug26

Tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án

Khi tiến hành khởi kiện tại Toà án, người khởi kiện cần phải biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thụ lý vụ án cũng như việc phân công Thẩm phán giải quyết vụ án để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố t...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn pháp luật ở Thành Phố Hồ Chí Minh – tạm đình chỉ giải quyết vụ án Aug26

Luật sư giỏi tư vấn pháp luật ở Thành Phố Hồ Chí Minh – tạm đình chỉ giải quyết vụ án

Khi tiến hành khởi kiện tại Toà án, người khởi kiện cần phải biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thụ lý vụ án cũng như tiến độ giải quyết vụ án, các quyết định tố tụng được áp dụng để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp c...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án Aug26

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án

Khi tiến hành khởi kiện tại Toà án, người khởi kiện cần phải biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thụ lý vụ án cũng như việc phân công Thẩm phán giải quyết vụ án để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố t...

Read More
Luật sư giỏi ở Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn thủ tục giám đốc thẩm Sep01

Luật sư giỏi ở Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn thủ tục giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có các căn cứ theo quy định của pháp luật. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 quy đ...

Read More
Luật sư giỏi tại TPHCM tư vấn thủ tục khởi kiện, công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà Án Sep08

Luật sư giỏi tại TPHCM tư vấn thủ tục khởi kiện, công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà Án

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005 trước đây chưa có quy định về việc công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án, theo đó các đương sự chỉ có thể yêu cầu Toà án công nhận sự thoả thuận của các đương sự tại Toà án. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 20...

Read More