Tư vấn thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời Aug11

Tư vấn thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Biện pháp khẩn cấp tạm thời được pháp luật quy định nhằm ngăn chặn các hành vi tẩu tán tài sản, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình tham gia tố tụng để đảm bảo khả năng thi hành án trong quá trình giải quyết vụ á...

Read More
Tư vấn khởi kiện vụ kiện dân sự, thẩm quyền của toà án Aug17

Tư vấn khởi kiện vụ kiện dân sự, thẩm quyền của toà án

Trong quá trình khởi kiện vụ kiện dân sự, ngoài việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp cần giải quyết và căn cứ pháp lý để áp dụng nhằm chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ và hợp pháp, thì một trong những vấn đề hết sức qu...

Read More
Tư vấn pháp luật chứng cứ trong khởi kiện vụ án Aug22

Tư vấn pháp luật chứng cứ trong khởi kiện vụ án

Khi tham gia tố tụng trong vụ kiện dân sự, dù là ở địa vị nguyên đơn hay bị đơn thì đương sự cũng cần phải chuẩn bị chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp (đối với nguyên đơn), hay chuẩn bị chứng cứ để chứng minh cho v...

Read More
Tư vấn thủ tục khởi kiện, quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn Aug22

Tư vấn thủ tục khởi kiện, quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn

Khi tham gia tố tụng trong vụ kiện dân sự, nguyên đơn cần phải biết các quyền và nghĩa vụ của mình được pháp luật quy định để làm căn cứ yêu cầu Toà án giải quyết cho yêu cầu khởi kiện của mình, cũng như các nghĩa vụ đã được pháp luật quy định để t...

Read More