Luật sư giỏi tư vấn pháp luật hình sự 2016 – quyền của người bị bắt, bị tạm giữ Mar16

Luật sư giỏi tư vấn pháp luật hình sự 2016 – quyền của người bị bắt, bị tạm giữ

    Tiếp theo các bài viết trước đã đăng tải để quý khách hàng hiểu về các quyền và nghĩa vụ khi tham gia tố tụng trong vụ án hình sự. Để quý khách hàng hiểu rõ hơn về cá...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn pháp luật hình sự 2016 – quyền của người bị hại trong vụ án hình sự Mar16

Luật sư giỏi tư vấn pháp luật hình sự 2016 – quyền của người bị hại trong vụ án hình sự

    Người bị hại trong vụ án hình sự là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe doạ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất, khai nhận di sản thừa kế, hoàn công Mar16

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất, khai nhận di sản thừa kế, hoàn công

Theo kết quả thống kê mới nhất của cơ quan chức năng, hiện tại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh còn rất nhiều trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc thuộc diện “khó” hoặc “rất khó” vì hồ sơ kh...

Read More
Dịch vụ hợp thức hoá đăng bộ sang tên nhà đất, cấp mới giấy chứng nhận Mar29

Dịch vụ hợp thức hoá đăng bộ sang tên nhà đất, cấp mới giấy chứng nhận

Công Ty Luật Thiên Định chuyên thực hiện các hồ sơ hợp thức hoá nhà đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các hồ sơ thuộc diện “khó” bị cơ quan có thẩm quyền chưa chấp nhận giải quyết hoặc các hồ sơ có yếu tố nư...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn  thủ tục tách thửa nhà đất Mar29

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục tách thửa nhà đất

  Công Ty Luật Thiên Định chuyên xử lý hồ sơ tách thửa nhà đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Quý vị đang sở hữu nhà ở, đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,  nay quý vị có nhu cầu tách thửa nhà ở và đất ở nhằm mục ...

Read More