Tư vấn luật bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm Jan14

Tư vấn luật bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

    Trong đời sống xã hội thường nhật thì những va chạm, xích mích giữa người với người là điều dễ xảy ra. Đặc biệt là trong tình hình phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội với ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật về nhà đất Feb16

Luật sư giỏi tư vấn luật về nhà đất

    Việc sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất mang lại cho người chủ sở hữu những quyền của chủ sở hữu được pháp luật ghi nhận. Thế nhưng, do đây là một loại tài sản đặc thù không thể nằm tách biệt v...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn hợp đồng mua bán nhà Feb16

Luật sư giỏi tư vấn hợp đồng mua bán nhà

    Trong các giao dịch dân sự thông dụng của xã hội hiện nay, giao dịch có liên quan đến việc mua bán nhà là một loại giao dịch mang tính đặc thù bởi giao dịch này chịu sự điều chỉnh của B...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân Mar10

Luật sư giỏi tư vấn phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được hiểu theo cách thông thường nhất là các tài sản được hình thành trong quá trình nam nữ chung sống như vợ chồng được xác lập theo hôn nhân thực tế hoặc tài sản được hình thành kể từ thời điểm đăng ký kết ...

Read More