Tư vấn thủ tục yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự Dec24

Tư vấn thủ tục yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

    Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành quy định về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự để đáp ứng nhu cầu của người d&a...

Read More
Tư vấn các hình thức sở hữu tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân Sự Jan01

Tư vấn các hình thức sở hữu tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân Sự

    Quyền sở hữu tài sản là một trong các quyền vô cùng quan trọng của thể nhân, pháp nhân do pháp luật quy định. Bộ luật Dân sự qua các lần sửa đổi, bổ sung ngày càng quy định cụ thể...

Read More
Tư vấn quyền sở hữu tài sản theo quy định của bộ luật dân sự Jan01

Tư vấn quyền sở hữu tài sản theo quy định của bộ luật dân sự

Quyền sở hữu tài sản là một trong các quyền vô cùng quan trọng của thể nhân, pháp nhân do pháp luật quy định. Bộ luật Dân sự qua các lần sửa đổi, bổ sung ngày càng quy định cụ thể hoá hơn quyền sở hữu tài sản để làm căn cứ pháp lý giải quyết khi có ph...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm Jan07

Luật sư giỏi tư vấn bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

    Trong vụ án hình sự có gây hậu quả chết người xảy ra, hậu quả đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân là rất lớn không gì có thể bù đắp được. Tâm lý thông thường của g...

Read More
Tư vấn pháp luật về thủ tục lập di chúc Jan08

Tư vấn pháp luật về thủ tục lập di chúc

    Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.     Người đã thành niên c&oa...

Read More