Luật sư giỏi tư vấn án phí, lệ phí Dec19

Luật sư giỏi tư vấn án phí, lệ phí

    Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành quy định về án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác mà người tham gia tố tụng phải chịu, tuỳ thuộc vào tư cách tham gia tố tụng của mỗi ngườ...

Read More
Tư vấn luật hình sự về người chưa thành niên phạm tội Dec22

Tư vấn luật hình sự về người chưa thành niên phạm tội

Trong các quy định của Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Chương X quy định riêng về các chính sách áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Đây là quy định vô cùng tiến bộ và mang đậm tính nhân đạo, thể hiện ý chí c...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thời hiệu khởi kiện thừa kế Dec23

Luật sư giỏi tư vấn thời hiệu khởi kiện thừa kế

Việc thừa kế được mở tại thời điểm người để lại di sản thừa kế chết đi, sau khi phát sinh thừa kế thì những người được hưởng thừa kế được quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Trong thực tế, những người đ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục yêu cầu tuyên bố mất tích Dec23

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục yêu cầu tuyên bố mất tích

        Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành quy định về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích để đáp ứng nhu cầu của người dân khi phải giải quyết các quan hệ pháp luật...

Read More
Tư vấn thủ tục yêu cầu tuyên bố một người là đã chết Dec24

Tư vấn thủ tục yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

    Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành quy định về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết để đáp ứng nhu cầu của người dân khi phải giải quyết các quan hệ pháp luật có...

Read More