Tư vấn luật thuế tài chính Nov28

Tư vấn luật thuế tài chính

   Văn phòng Luật sư Thiên Định với đội ngũ luật sư giỏi tư vấn pháp luật về Thuế nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp.     Dịch vụ tư vấn luật thuế tài c...

Read More
Tư vấn pháp luật đất đai Sep03

Tư vấn pháp luật đất đai

    Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai.     Đất đai là một loại tài sản đặc thù v&agrav...

Read More
Những điểm mới quan trọng của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 Jan07

Những điểm mới quan trọng của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

    Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 ra đời đã góp phần đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ...

Read More
Tư vấn pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc Jan07

Tư vấn pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc

    Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên tư vấn pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách hàng...

Read More
Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự Jan07

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

    Biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định cụ thể tại chương VIII từ Điều 99 đến Điều 116 của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành.     Có các biện pháp khẩn cấp tạm thời...

Read More