Tư vấn các hình thức sở hữu tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân Sự Jan01

Tư vấn các hình thức sở hữu tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân Sự

    Quyền sở hữu tài sản là một trong các quyền vô cùng quan trọng của thể nhân, pháp nhân do pháp luật quy định. Bộ luật Dân sự qua các lần sửa đổi, bổ sung ngày càng quy định cụ thể...

Read More
Tư vấn quyền sở hữu tài sản theo quy định của bộ luật dân sự Jan01

Tư vấn quyền sở hữu tài sản theo quy định của bộ luật dân sự

    Quyền sở hữu tài sản là một trong các quyền vô cùng quan trọng của thể nhân, pháp nhân do pháp luật quy định. Bộ luật Dân sự qua các lần sửa đổi, bổ sung ngày càng quy định cụ thể...

Read More
Tư vấn pháp luật về thủ tục lập di chúc Jan08

Tư vấn pháp luật về thủ tục lập di chúc

    Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.     Người đã thành niên c&oa...

Read More
Tư vấn luật bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm Jan14

Tư vấn luật bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

    Trong đời sống xã hội thường nhật thì những va chạm, xích mích giữa người với người là điều dễ xảy ra. Đặc biệt là trong tình hình phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội với ...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn hợp đồng tặng cho tài sản Jan21

Luật sư giỏi tư vấn hợp đồng tặng cho tài sản

    Một ngày đầu năm 2016, Văn phòng luật sư Thiên Định chúng tôi đón tiếp một vị khách hàng đặc biệt là một cụ ông ngoại bát tuần, dáng đi liêu xiêu phải nhờ sự trợ giúp c...

Read More