Luật sư giỏi tư vấn quyền phản tố của bị đơn Jul18

Luật sư giỏi tư vấn quyền phản tố của bị đơn

    Luật sư giỏi tư vấn quyền phản tố của bị đơn - Khi tham gia tố tụng trong vụ án, bị đơn là người bị kiện nên đóng vai trò bị động so với bên chủ động là nguyên đơn. Chính vì ...

Read More
Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện Aug04

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện

    Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện - Trong quá trình tham gia tố tụng tại Toà án, tuỳ thuộc vào địa vị tham gia tố tụng mà nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan c&oac...

Read More
Luật sư tư vấn thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm Aug04

Luật sư tư vấn thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm

    Luật sư tư vấn thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm - Giám đốc thẩm và tái thẩm là thủ tục đặc biệt xem xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực ...

Read More
Luật sư tư vấn luật tố tụng dân sự Aug16

Luật sư tư vấn luật tố tụng dân sự

    Tiếp theo chuyên đề về trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án, Văn phòng luật sư Thiên Định xin tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng một số quy định của ph...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ Dec07

Luật sư giỏi tư vấn thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ

    Khởi kiện là thuật ngữ pháp lý nói chung để diễn đạt sự việc một bên yêu cầu Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án để buộc bên kia phải đáp ứng một hoặc một số yêu cầu c...

Read More