Tư vấn pháp luật tố tụng dân sự Feb05

Tư vấn pháp luật tố tụng dân sự

    Pháp luật về tố tụng dân sự có quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (gọi chung là đương sự) trong vụ án. Để q...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật tố tụng dân sự Jul10

Luật sư giỏi tư vấn luật tố tụng dân sự

    Tiếp theo các chuyên đề trước đã giới thiệu về trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự, thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự để quý khách hàng tham khảo. Chuyê...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật khởi kiện Jul10

Luật sư giỏi tư vấn luật khởi kiện

   Luật sư giỏi tư vấn luật khởi kiện - Tiếp theo chuyên đề về trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án, Văn phòng luật sư Thiên Định xin tiếp tục giới thiệu đến quý khác...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật đất đai về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Jul13

Luật sư giỏi tư vấn luật đất đai về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

    Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấ...

Read More
Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự Jul16

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự

    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự - Khi thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án, người khởi kiện cần phải biết các quyền và nghĩa vụ cơ b...

Read More