Cần tìm luật sư Jun04

Cần tìm luật sư

- Trong đời sống xã hội thường ngày, tranh chấp giữa các bên là một phần không thể thiếu. Tranh chấp xảy ra như một tất yếu không...

Read More
Tư vấn thủ tục công chứng tại nhà theo yêu cầu Nov11

Tư vấn thủ tục công chứng tại nhà theo yêu cầu

    Công Ty Luật Thiên Định chuyên thực hiện dịch vụ công chứng tại nhà trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Hiện tại quý vị đang có nhu cầu bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp…. nhà ở và đất ở nhưng do quý vị đã l...

Read More
Tư vấn luật đất đai Jan14

Tư vấn luật đất đai

Công Ty Luật Thiên Định chuyên cho cá nhân, tổ chức đang gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình xin giao đất, xin thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, hợp thức hóa nhà đất… đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đất đai là một l...

Read More